Φάρμακα Θεραπείας Σοβαρών παθήσεων

Διαβάστε εδώ το Ν.3816/201 σχετικά με τη χορήγηση των Φ.Υ.Κ.

Διαβάστε εδώ το Φ.Ε.Κ. 1119 20/4/2016 με τον κατάλογο φαρμάκων σοβαρών παθήσεων.

Διαβάστε εδώ τις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη διάθεση των ΦΥΚ

Χορήγηση CALGEVAX και SII-ONCO BCG