Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία

   

Ο.Γ.Α

Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 56 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2108239011, 2103322417, 2106000994

ΑΦΜ: 090037978 Α΄ΑΘΗΝΩΝ

 

 

τηλ:   2461351105

Ελεγκτής Ιατρός:

τηλ :  2461351198

ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 2108208800,2108208846

Α.Φ.Μ.: 099793113 ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ

Ελεγκτές Ιατροί Κοζάνης :

τηλ: 2461351130

Ι.Κ.Α.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181
Τηλ.: 2103450560-490

Α.Φ.Μ.: 090003373 ΙΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ

τηλ.Ιατρεία Κοζάνης: 2461022500

τηλ.Φαρμ.Υπηρ. 2461028908

ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

ΜΥΛΛΕΡΟΥ 13 - ΑΘΗΝΑ 104 36
Τηλ.: 2105273849-53

Α.Φ.Μ.:998191503 ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ

τηλ Κοζάνη: 2461022419,2461026172

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ (ΕΔΟΕΑΠ)

ΣΙΣΙΝΗ 18 & ΗΡΙΔΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 115 28
Τηλ.: 2107264878

Α.Φ.Μ.: 090001379 Δ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΤΥΠΕΤ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2103349300, 2103349338

Α.Φ.Μ.: 090016381 Α΄ΑΘΗΝΩΝ

ΤΥ.ΔΚΥ ΟΠΑΔ