ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΩ 150€

«Αθήνα, 15/6/2010

 

Φ.42000/οικ.15230/1824

 

Θέμα: Σχετικά με τη θεώρηση συνταγών φαρμάκων

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α, 66) περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του άρθρου 32 με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Ειδικότερα από την παρ. 2 του όρθρου 32 και στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον ορθολογισμό των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης, καθιερώνεται η υποχρέωση θεώρηση των συνταγών. Συνταγές φάρμακων η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 150,00 € δεν εκτελούνται από τον φαρμακοποιό, εφόσον δεν είναι θεωρημένες και σε περίπτωση εκτέλεσης τους δεν δικαιολογείται η αξίωση του σχετικού ποσού από τον ασφαλιστικό φορέα.

 

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας, διοικητικών και υγειονομικών καθώς και των συνεργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση με το φορέα σας ιατρών -ελεγκτών ιατρών- φαρμακοποιών, για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω.

 

Θεωρούμε επιβεβλημένο στην παρούσα φάση και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σας και την αποφυγή ταλαιπωρίας αυτών και μάλιστα σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, οι διοικήσεις των φορέων σας να συνεργαστούν, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να ελέγχονται οι συνταγές φαρμάκων φορέων που δεν διαθέτουν ελεγκτές γιατρούς, από ελεγκτές άλλου φορέα που διαθέτει αντίστοιχους γιατρούς.

 

Ακόμη μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα αποστολής με ΦΑΞ της συνταγής στη κεντρική υπηρεσία του φορέα, να γίνεται η θεώρηση από τον αρμόδιο ελεγκτή γιατρό και στη συνέχεια να επιστρέφεται, με φαξ, και να επισυνάπτεται στην πρωτότυπη συνταγή η οποία εκτελείται από τον Φαρμακοποιό.

 

Επισημαίνεται ότι για τις συνταγές που περιέχουν φάρμακα που αναφέρονται στην κυα Φ.80000/οικ.11385/1394/ΦEΚ 569/Β/2010 και τα οποία προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τα Φαρμακεία των καρατικών νοσοκομείων ή τα ιδιωτικά φαρμακεία με τη διαδικασία του “Στερείται” δεν απαιτείται θεώρηση.

 

Επίσης, δεν απαιτείται θεώρηση για τα φάρμακα που χορηγούνται μέσω του φαρμακείου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων».