Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 26-11-2014

Εκδίδεται νέο δελτίο τιμών φαρμάκων με έναρξη ισχύος τις 8-12-2014 για τις φαρμακαποθήκες και 15-12-2014 για τα φαρμακεία

Δείτε το νεό δελτίο τιμών εδώ