Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων

Έγγραφο του ΕΟΠΥΥ παρέχει οδηγίες για την κατάθεση των μηνιαίων λογαριασμών φαρμακείων .

Η εφαρμογή του νέου τρόπου κατάθεσης φακέλων φαρμακείων θα ξεκινήσει από την υποβολή 

συνταγών που θα υποβληθούν στις 5 πρωτές εργασιμές ημέρες του Δεκεμβρίου του 2014

Διαβάστε εδώ το έγγραφο τπυ ΕΟΠΥΥ