Περιοδικό "ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ"

Στο link που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή το τελευταίο καθώς και όλα τα τεύχη του περιοδικού "ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ". Το περιοδικό αποτελείται από επιστημονικά άρθρα τα οποία δημοσιεύονται σε διεθνείς βάσεις επιστημονικών δεδομένων, όπως το Scopus, το  Embase και το Chemical Abstracts.Συνεπώς, το περιεχόμενο της «Φαρμακευτικής» αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του φαρμακοποιού, με κύρος και συνέπεια, καθώς μπορεί να ενημερωθεί για φαρμακευτικά και ιατρικά ζητήματα στο πεδίο των ενδιαφερόντων του, μέσω άρθρων επισκόπησης και ερευνητικών άρθρων σχετικών με τη Φαρμακοχημεία.

http://www.hsmc.gr/index.php/pharmakeftiki