Ηλεκτρονικές συνταγές με μηδενική τιμή αναφοράς 3-10-2013

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ακυρωθεί η εκτέλεση των Συνταγών που εκτελέστηκαν την Πέμπτη 3/10/2013 και περιείχαν σκευάσματα με μηδενική τιμή αναφοράς. Οι συνταγές αυτές πρέπει να εκτελεσθούν εκ νέου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Προσοχή, έχει ακυρωθεί η εκτέλεση όλων των σκευασμάτων των παραπάνω Συνταγών και όχι μόνο αυτών που εκτελέστηκαν με μηδενική τιμή αναφοράς.