Προϋποθέσεις Χορήγησης αναλωσίμου υλικού σε ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση

Με έγγραφο του το Υπουργείο Υγείας καθορίζεις τις προϋποθέσεις χορήσησεις αναλωσίμων υλικών σε ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση.

"Απλό υγειονομικό υλικό για τη διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης μέχρι 150 € το μήνα,η αναγκαιότητα της οποίας πιστοποιείται από γνωμάτευση νεφρολόγου ιατρού και την προσκόμιση του παραστατικού αγοράς του και συγκεκριμένα: Αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης, χάρτινες μάσκες μιας χρήσης, αποστειρωμένες γάζες, αυτοκόλλητες γάζες, σύριγγες με τις αντίστοιχες βελόνες, λευκοπλάστ υποαλλεργικό, οινόπνευμα, χαρτοβάμβακα σε φύλλα του 1 Kg, οξυζενέ και Betadine surgical scrub 100 ml ή σωληνάριο  Betadine pomm. 30 gr 10 % με σπάτουλες"

Διαβάστε εδώ το σχετικό έγγραφο