Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 15/2/2013

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υ.Υ.Κ.Α.  το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων.
Η ισχύς του αρχίζει :
1. Για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από Δευτέρα 18-02-2013και φαρμακαποθήκες από Παρασκευή 22-02-2013.
2. Για τα ιδιωτικά Φαρμακεία από 04-03-2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ