Συμμετοχή ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων

Τροποποίηση των ποσοστών συμμετοχής που καταβάλουν για τα φάρμακα οι ασθενείς σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου σε εξωνεφρική κάθαρση καθώς και ορισμενων άλλων παθήσεων.

Διαβάστε εδώ το σχετικό έγγραφο