Σχετικά με τη θεώρηση συνταγών όταν συνταγογραφεί ο ελεγκτής ιατρός