Τιμή Αποζημίωσης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων

Διαβάστε εδώ το έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  σχετικά με την τιμή αποζημίωσης ανά θεραπευτική κατηγορία.