Νέα Φ.Σ. Κοζάνης

Τιμολόγηση φαρμάκων-Ποσοστά κέρδους φαρμακοποιών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος τρόπος υπολογισμού της τιμής των φαρμάκων. Στο ίδιο ΦΕΚ επαναλαμβάνονται

τα νέα ποσοστά κέρδους των φαρμακοποιών

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ 

Πειθαρχικά συμβούλια-αδειοδοτήσεις φαρμακείων

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι ρυθμίσεις που αφορούν τη συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων, τη διαδικασία ασειοδότησεης των φαρμακείων, καθώς και για τη λειτουργία υποστηρικτικού αποθηκευτικού χώρου εκτός φαρμακείου

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ  

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών

...Οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς, οι υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό

Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων

1. Καθορίζονται ανά ιατρό τα μηνιαία ελάχιστα ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών
ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται μοναδικές
2. Καθορίζονται όρια στην φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό

Σελίδες

Subscribe to Νέα Φ.Σ. Κοζάνης