Νέα Φ.Σ. Κοζάνης

Νέα ΠΟΛ: Φορολογική μεταχείριση claw back και rebate

 Εγκύκλιο με οδηγίες για την φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), εξέδωσε η ΓΓΔΕ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο
Για την φορολογική μεταχείριση των επιστροφών :
'Οταν τα παραπάνω ποσά επιστροφής μπορούν να προβλεφθούν στη χρήση που αφορούν, βαρύνουν τη χρήση αυτή, διαφορετικά θα μειώσουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία.

Φ.Ε.Κ. Ν 4218 8-8-2014 ( πολυνομοσχέδιο )

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει διατάξεις για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων καθώς και για τη συστέγαση φαρμακείων και φαρμακαποθηκών
 
Άρθρο 216
1. H παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής: 

Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ για την εφαρμογή ΥΑ 62494/15-7-14

Με ανακοίνωση του ο ΕΟΠΥΥ προτρέπει την ΗΔΙΚΑ και τους φαρμακοποιούς να προετοιμαστούν για τις αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης συνταγών που επιβάλλει η ΥΑ62494/15-7-14.

Διαβάστε το αντίστοιχο έγγραφο εδώ.

Τιμολόγηση φαρμάκων-Ποσοστά κέρδους φαρμακοποιών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος τρόπος υπολογισμού της τιμής των φαρμάκων. Στο ίδιο ΦΕΚ επαναλαμβάνονται

τα νέα ποσοστά κέρδους των φαρμακοποιών

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ 

Πειθαρχικά συμβούλια-αδειοδοτήσεις φαρμακείων

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι ρυθμίσεις που αφορούν τη συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων, τη διαδικασία ασειοδότησεης των φαρμακείων, καθώς και για τη λειτουργία υποστηρικτικού αποθηκευτικού χώρου εκτός φαρμακείου

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ  

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών

...Οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς, οι υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό

Σελίδες

Subscribe to Νέα Φ.Σ. Κοζάνης