Νέα Φ.Σ. Κοζάνης

Αλλαγή στοιχείων ΕΟΠΥΥ

Είναι γνωστό πως ο ΕΟΠΥΥ μετακόμισε πρόσφατα. Η καινούρια του διεύθυνση του είναι Αποστόλου Παύλου 12 – Μαρούσι, ΤΚ 151 23. Όλα τα παραστατικά που εκδίδουμε προς τον οργανισμό από εδώ και πέρα, θα πρέπει να έχουν τα νέα στοιχεία.

Πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών (επικαιροποίηση)

Κατέφτασε στον σύλλογο από την ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ το ηλεκτρονικό αρχείο με τις καταστάσεις πληρωμής από ληξιπρόθεσμες οφειλές ταμείων τα οποία έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ.

Ο Σύλλογος θα ενημερώσει αναλυτικά κάθε μέλος του για τις αξίες των τιμολογίων που κατατέθηκαν, για τα ποσά των παρακρατήσεων, καθώς και για τα ποσά που τελικά θα εισπραχθούν. Η ενημέρωση θα γίνει τις επόμενες μέρες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο καθένας στο Σύλλογο.

Στη συνέχεια ο κάθε φαρμακοποιός θα πρέπει να προσκομίσει στον ΦΣΚ τα εξής:

Σχετικά με αρίθμηση συνταγών φαρμάκων

Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να αριθμούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, τις συνταγές που έχουν εκτελέσει με αύξουσα συνεχή αρίθμηση μηνιαία και να τις καταχωρούν στο τέλος κάθε μήνα σε ειδικές καταστάσεις φυσικών ή μαγνητικών μέσων, τις οποίες θα υποβάλλουν στον Οργανισμό.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων

ΣΧΕΤΙΚΟ:
1. Το υπ’ αρ. πρ. οικ. 38425/31-10-2014 έγγραφο,
2. Το υπ’ αρ. πρ. Π60/33/οικ.41793/26-11-14 έγγραφο,
3. Το υπ’ αρ. πρ. ΔΒ4Γ/Π60/37/οικ.45126/23-12-14 έγγραφο

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και εξαιτίας προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη παραλαβή των υποβολών των φαρμακείων μηνών αναφοράς 11/2014 και 12/2014, οι οδηγίες του Οργανισμού τροποποιούνται ως προς τα παρακάτω:Σελίδες

Subscribe to Νέα Φ.Σ. Κοζάνης