Σχετικά με την αναγραφή φαρμακευτικής αγωγής και παρακλινικών εξετάσεων στο βιβλιάριο υγείας των ασφαλισμένων

Σύμφωνα με έγγραφο του ΕΟΠΥΥ  ο γιατρός είναι υοχρεωμένος να αναγράφει στο βιβλιάριο του ασθενούς τη φαρμακευτική αγωγή που συνταγογραφεί. Ο φαρμακοιός οφείλει να προσέχει αν έχει αναγραφεί η αγωγή στο βιβλιάριο να τη σφραγίζει και μετά να εκτελεί τις συνταγές. Συνταγές φαρμάκων που δεν έχουν καταγραφεί στο βιβλιάριο του ασθενούς δεω πρέπει να εκτελούνται.

Διαβάστε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥεδώ