Διορθωτικό Δελτίο Τιμών 22-10-2012

 Επικαιροποιημένο δελτίο τιμών ανήρτησε το ΥΥΚΑ. Το δελτίο περιέχει διορθώσεις στα δελτία τιμών που εκδόθηκαν στις 17 και στις 19 Οκτωβρίου

Το επικαιροποιημένο δελτίο τιμών θα το βρείτε εδώ