ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ 17-10-2012

Αναρτήθηκε από το Υ.Υ.Κ.Α.  το νέο δελτίο τιμών. Τ  δελτίο τιμών έχει εφαρμογή για τις εταιρίες από 22/10 για τις φαρμακαποθήκες από 24/10 και για τα φαγμακεία από 1/11/2012

ΔΕΛΤΊΟ ΤΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ