Ποσοστά συμμετοχής στις ινσουλίνες

      Διευκρυνιστικό έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  αναφέρει τα ποσοστά συμμετοχής της ινσουλίνης ανάλογα με τον τύπο της πάθησης

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ