Σχετικά με το χρονικό διάστημα για την κατάθεση δικαιολογητικών αγοράς φαρμάκων στα τμήματα παροχών