Συνταγογράφηση σε περιπτώσεις έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης