Φ.Σ.Κ.-Συγχαρητήριο για τους επιτυχόντες μαθητές των Πανελληνίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

Ξ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 19

       ΤΗΛ. 2461025989, FAX 2461042130

ΚΟΖΑΝΗ  

Κοζάνη,   30 – 8 – 2012  

 

 

 

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ

 

 

            Ο Φ.Σ.Κ. συγχαίρει όλους τους νέους που εισήχθησαν στις Πανεπιστημιακές και λοιπές σχολές.

            Ιδιαίτερα τον Γιώργο Σιδέρη – Λαμπρέτσα που πρώτευσε στην Φαρμακευτική του Α.Π.Θ.