Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό της συνταγογράφησης δραστικών ουσιών

 Πίνακας δραστικών ουσιών 

 

Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό της συνταγογράφησης δραστικών ουσιών
Πίνακας δραστικών ουσιών 

OMEPRAZOLE
CLARITHROMYCIN
CIPROFROXACIN
LANSOPRAZOLE
CEFUROXIME ACETIL
CETIRIZINE
AZITHROMYCIN
CEFBROZIL
MELOXICAM
FLUCONAZOLE

Ιωάννης Τούντας
Πρόεδρος ΕΟΦ

www.eof.gr