Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών για το rebate των Φαρμακείων

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών.