ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153 (ΦΕΚ 544/Β΄/01-03-2012) απόφαση (σχετικό 1) κοινοποιήθηκε ο κατάλογος των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι από 15 Απριλίου 2012 και εφεξής δεν θα εξοφλούνται συνταγές που περιέχουν τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα του εν λόγω καταλόγου