ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

 Μετά τις συνεχείς και πιεστικές παρεμβάσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η εφαρμογή του μέτρου για μετατροπή των χειρόγραφων συνταγών σε ηλεκτρονικές κατά την εκτέλεσή τους στο φαρμακείο (ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/148), αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

Έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.