Φ.Ε.Κ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 του Υ.Υ.Κ.Α.

Νέο Φ.Ε.Κ.  του Υ.Υ.Κ.Α.  που διεύκρινιζει σειρά θεμάτων σε σχετικά με το φάρμακο.

Υποχρεωτική καταχώρηση συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης........... 1

Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία . 2

Ταινία γνησιότητας των φαρμάκων ...................................... 3

Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων ........................................ 4

Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων...... 5

Καθολική και Υποχρεωτική Εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης ................... 6

Έγκριση Εφημεριών Ιατρών Ε.Σ.Υ. ........................................... 7

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ Φ.Ε.Κ.