ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

 Διευκρινιστικό έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σχετικά με τις σφραγίδες των ιατρών, αναφέρει ότι ο νέος τύπος σφραγίδας αφορά αποκλειστικά τους συμβεβλημένους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.( αυτούς δηλαδή που τα στοιχεία τους είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.eopyy.gov.gr )

Εγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.