Σφραγίδες Συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ στρατιωτικών γιατρών