Εφαρμοστικός νόμος αρμοδιότητας Υ.Υ.Κ.Α.

Διαβάστε εδώ από τα πρακτικά της βουλής το ψηφισθέν  σχέδιο νόμου του Υ.Υ.Κ.Α.