Σφραγιδα ιατρών συνεργαζόμενων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Διαβάστε εδώ το σχετικό έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.