ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΚ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ


Αθήνα, 3/2/2012

 

ΠΡΟΣ
Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Με αφορμή λανθασμένη πληροφόρηση ότι τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ χορηγούνται από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ  διευκρινίζουμε:

Με βάση το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, με αριθμ. πρωτ. 67/5.1.2012, το οποίο σας έχουμε κοινοποιήσει, και κατόπιν προφορικής επικοινωνίας με τη Φαρμακευτική Περίθαλψη του ΕΟΠΥΥ σήμερα 3.2.2012,
….«2. Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους μέχρι νεωτέρας δεν θα απευθύνονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, αλλά θα ακολουθούν τις διαδικασίες που ίσχυαν πριν την ένταξή τους στον Οργανισμό (Κρατικά Νοσοκομεία, Ιδιωτικά Φαρμακεία)» χωρίς την ένδειξη ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ